Jeg bor i Tuse med min kone Maria og vores 4 piger Ronja, Gry, Frida og Wilma My.

Jeg flyttede til Holbæk i 1997, da jeg startede på Holbæk Lærerseminarium. Herefter har jeg arbejdet i Holbæk Kommune som folkeskolelærer på Tuse skole og som mellemleder på Tølløse Centralskole, Bjergmarksskolen og UngHolbæk.

Jeg har været funktionsleder i Røde Kors Asyl på Center Kalundborg og Center Anneberg, hvor jeg arbejdede med asylbørnenes skolegang.

I mit nuværende job er jeg afdelingsleder på Rørby Skole der er en 0. – 6. klasse folkeskole i Kalundborg kommune.

Til kommunalvalget 2017 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen og er medlem af Børn og Skole og udvalget for Unge og Uddannelse