I min valgkamp havde jeg bla. følgende forslag som jeg gik til valg på. Men hvordan går det så med at nå i mål med dise?

 • Minimuns normeringer i vore daginstitutioner og børnehaver. Er ikke i hus, men vores daginstitutioner har fået tilført ekstra midler, der har resulteret i bedre normering.
 • At folkeskolerne i den grad opprioriteres. Det vil jo altid være en definationssag, men her 1 år efter valget, tror jeg mange vil give mig ret i, at den nye kommunalbestyrelse har og er i gang med at løfte folkeskolen.
 • At kommunens politik bestemmes af politikerne – ikke af embedsmænd.
 • Ny arbejdskultur i holbæk Kommune, der bygger på tillid og frihed. En arbejdskultur hvor kritik ikke bliver negligeret eller talt ned.
 • Nye initiativer for unge i lokalområderne.
 • Borgerdrevne forslag – Det skal være muligt for Holbæks borgere at stille forslag i byrådet, som det f.eks. også er muligt i Rødovre. Dette er gennemført.
 • Arbejdstidsaftale for lærere – Det er afgørende, at lærerne har den fornødne tid  til at forberede og efterbehandle undervisningen, for at kunne understøtte folkeskolereformens krav til øget faglighed og læring for eleverne og at de kan blive så dygtige som muligt. Men i særdeleshed også for at understøtte et ordentligt arbejdsmiljø, som kan fastholde vores engagerede lærere og tiltrække nye. Dette er gennemført, men det aftalen skal stadig udvikles. Et år efter valget har vi fået sat lærernes undervisning ned med 1 time, det medfører at der er lidt mere forberedelsestid og tid til f.eks. feedback.
 • En styrket forebyggelse og hjælp til marginaliserede unge.
 • Overbygning tilbage i Gislinge
 • At vores eksisterende natur forbedres og at der skabes ny natur, så Holbæk får så høj en biodiversitet som muligt. Naturoplevelser vil kunne trække turister og nye borgere til Holbæk.
 • At kommunens politik bestemmes af politikerne – ikke af embedsmænd. I de udvalg som jeg har plads i, mener jeg at vi politikerer helt entydigt bestemmer politiken. 

Nogle af mine forslag er af en type, som gør det vanskeligt, at konkludere entydigt om det er vedtaget eller gået i opfyldelse. Men jeg står ved dem alle og vil arbejde for dem og for Holbæk Kommune.

Share on Facebook