Vi skal have tillid til vores politikere. Det kræver at politikere siger hvad de mener og efterlever dette i de beslutninger som de tager i byrådssalen.