Læserbrev bragt i Nordvestnyt 11. Maj 2017

Dokumenteret forkert skolepolitik

Resultaterne fra TIMSS 2015, der blev offentliggjort november 2016 dokumenterer at skolepolitikken i Holbæk er forkert. TIMSS er en internationale undersøgelse af 4. klasse elevers præstationer i matematik og naturfag.
“Konklusionen er, at klassestørrelse, mange undervisningstimer og linjefagsuddannede lærere har minimal betydning for elevernes præstationer læring.

Stor betydning for elevernes formåen har derimod social arv, ro i timerne og velforberedte engagerede lærere.

Interessant er dette især, fordi sidste skolereformen og den politik som bliver ført i Holbæk ikke understøtter dette på nogen måde. Der har været et politisk ønske om at lærerne skal undervise så meget som muligt, fordi politikere har ment, at jo mere lærerne er sammen med eleverne, jo dygtigere bliver de. Men TIMSS modbeviser dette, kvantiteten opvejer på ingen måde en kvalificeret og velforberedt undervisning, og velforberedt undervisning kræver tid.

Få timer med så højt fagligt indhold og arbejdsro som muligt giver væsentligt mere læring, end mange timer hvor baren er sænket lidt. Og sådan er virkeligheden lige nu i Holbæk Kommune. Lederne beder lærerne om at sænke baren og gøre det så godt som muligt! De ved nemlig godt, at lærerne ikke har den fornødne tid til de opgaver som ligger ved siden af deres undervisning. For ledernes budgetter er skåret så langt ind i benet, at de bliver nødt til at spise af lærernes tid til forberedelse, møder, evaluering og efteruddannelse når de f.eks. står og mangler vikarer. Eller også fjernes den støtte som er givet for at kunne klare inklusionsopgaven, altså den støtte som skal sikre arbejdsro for eleverne.

På kommunens hjemmeside står følgende “Det er målet med folkeskolereformen, at alle børn får lært mere i skolen. Det skal ske ved, at børnene nu har flere timer end tidligere, og ved at undervisningen gennemføres på en varieret måde.” Her er det jo påfaldende at kvantiteten af undervisning vejer tungere end kvaliteten. Der står ikke at undervisning skal være på et højt og velforberedt niveau, nej undervisningen skal være varieret og så skal der være meget af den.

Opfordring fra denne skribent er klar, flyt ressourcerne fra kvantiteten af undervisningstimerne og køb kvalitet i stedet. Altså, skru ned for timetallet og op for lærernes mulighed for at kunne levere så kvalificeret undervisning som overhovedet muligt.

Jarl Falk Sabroe

Byrådskandidat Radikale Venstre

Share on Facebook
Kategorier: Ikke kategoriseret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *